Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme oslávili vo štvrtok 31.5. 2018 slávnostnou svätou omšou v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie s procesiou do horného kostola sv. Jakuba.

© 2017 DP