• Img3
  • Img 0
  • Img1
  • Img2

Konsekrácia nového oltára a kostola

V sobotu podvečer (09. júna 2018) žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis konsekroval vo Farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste nový kamenný oltár a Farský kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, dostavaný v roku 1817, ktorý bol doteraz iba požehnaný 15. augusta 1940.
V homílii pripomenul veriacim význam chrámu, oltára a ďalších častí liturgického zariadenia. Upozornil na dôležitosť chvíle, ktorej sme pri konsekrácii svedkami. Je to udalosť, ktorú môžeme sláviť práve my, všetci ostatní budú ďalšie roky sláviť výročie posvätenia kostola.
Pri obrade konsekrácie boli do oltára vložené relikvie svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktoré daroval nášmu kostolu nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Následne boli oltár a kosekračné kríže pomazané krizmou a na oltári sa zapálilo kadidlo, ktorého dym symbolizuje modlitby prednášané Bohu. Potom bola na novom oltári prvý krát slávená eucharistická obeta.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli a prispeli k tomu, aby sme mohli vo farnosti sláviť posvätenie oltára a kostola.

Duchovná obnova birmovancov

Duchovná obnova birmovancov v Oščadnici

Cez víkend 6.-8. apríla 2018 sa v jednom z penziónov v Oščadnici uskutočnila duchovná obnova birmovancov z Farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. Piatkový večerný program sa začal úvodným zoznámením sa, prednáškou o sviatosti zmierenia a na záver dňa si birmovanci pozreli film, ktorý sa netradičným spôsobom pozerá na sv. Trojicu – Chatrč. Sobota bola v réžii evanjelizačného tímu z Košíc na čele s Peťom Liptákom, bývalým narkomanom, ktorého svedectvo o obrátení sa k Bohu bolo silným začiatkom ešte silnejšieho duchovného, ale aj emocionálneho programu. Doobedňajšia téma bola o Božej láske, poobede nasledovala téma o hriechu, ktorá prebiehala v kostolíku na kalvárii. No a večer bol v znamení Ducha Svätého a osobných modlitieb. Záverečný nedeľňajší program bol o tom, ako môžeme duchovne rásť vo svojej viere a čo všetko nám k tomu pomáha.

 

Koncert

V nedeľu 11.02. 2018 sa v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie konal 14.ročník Koncertu zborovej tvorby. Sychravý deň nám hudbou a piesňami oslavujúcimi Boha a Jeho lásku spríjemnili 4 zbory – Detský zbor pri ZUŠ KNM, Zbor Bohom zvolaný, Shema, Učiteľský zbor pri ZUŠ KNM.

  • 1
  • 2
© 2017 DP