Usmernenia v kostoloch počas trvania obmedzení

AKTUÁLNE OPATRENIA

  • Od 01. januára 2021 platia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nové pravidlá slávenia verejných bohoslužieb.

  • Kostoly sú pre slávenie verejných bohoslužieb zatvorené!

  • Predsieň kostola bude počas dňa otvorená k súkromnej modlitbe (prosíme o dodržiavanie opatrení)

  • Krsty a sobáše (s výnimkou pohrebov) sú povolené s maximálnou účasťou 6 osôb.
  • Ranné sväté omše v pondelok – sobotu o 07.00 a v nedeľu a sviatky o 10.30 hod. si môžete pozrieť v priamom  prenose na stránke farnosti: www.facebook.com/fpmknm.
  •  Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel a ďakujeme za pochopenie.

    1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
    2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

– Konferencia biskupov Slovenska udeľuje všeobecný dišpenz účasti na nedeľných bohoslužbách

Bližšie informácie na: 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201231030

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210206001

Sväté prijímanie sa v tomto období podáva na ruku. Veriaci položí ľavú ruku na pravú (bez rukavíc!), kňaz položí Eucharistiu na ľavú ruku a veriaci ju pred kňazom pravou rukou prijme. (viď obrázok) vysvetlenie:  https://www.tvlux.sk/archiv/play/23653?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips

Ďakujeme za pochopenie.

© 2017 DP