Usmernenia v kostoloch počas trvania obmedzení

Dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok je zrušený k 17. júnu 2020. Sväté prijímanie na ruku zostáva, kým platia krízové hygienické opatrenia. Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200617021

Sväté omše vo Farskom kostole Panny Márie a v Radoli sú vo zvyčajných dňoch a časoch.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

S účinnosťou od 10. júna 2020 do odvolania pre výkon bohoslužieb pri dodržaní nasledovných podmienok:

vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,

dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

sväté prijímanie sa podáva na ruku, pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky (na sväté prijímanie prichádzame s rúškom na tvári)

Bližšie informácue na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200609029

Príležitosť k svätej spovedi je v pondelok – sobotu pol hodinu pred svätými omšami.

Sväté prijímanie sa v tomto období podáva na ruku. Veriaci položí ľavú ruku na pravú (bez rukavíc!), kňaz položí Eucharistiu na ľavú ruku a veriaci ju pred kňazom pravou rukou prijme. (viď obrázok) vysvetlenie:  https://www.tvlux.sk/archiv/play/23653?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips

Ďakujeme za pochopenie.

© 2017 DP