Usmernenia v kostoloch počas trvania obmedzení

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  • Od pondelka (16. novembra) platia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nové pravidlá slávenia verejných bohoslužieb.

  • Kapacitu kostola je možné využiť na 50 % miest na sedenie. Prosíme o obsadzovanie len označených miest. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia.

  • Kostol sa otvára 45 minút pred svätými omšami.

  • Seniorov, chorých a rizikové skupiny prosíme, aby účasť na bohoslužbách zvážili.

  •  Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel a ďakujeme za pochopenie.

    1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
    2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
  • Predsieň kostola bude počas dňa otvorená k súkromnej modlitbe (prosíme o dodržiavanie opatrení)

Rúška a rozostupy sú povinné v interiéri, ako aj exteriéri areálu kostola

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola

Sväté prijímanie sa podáva na ruku

– Konferencia biskupov Slovenska udeľuje všeobecný dišpenz účasti na nedeľných bohoslužbách

Bližšie informácie na:  

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201113026

Sväté prijímanie sa v tomto období podáva na ruku. Veriaci položí ľavú ruku na pravú (bez rukavíc!), kňaz položí Eucharistiu na ľavú ruku a veriaci ju pred kňazom pravou rukou prijme. (viď obrázok) vysvetlenie:  https://www.tvlux.sk/archiv/play/23653?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips

Ďakujeme za pochopenie.

© 2017 DP