Sv. omše z Farského kostola Panny Márie, príležitosť k sv. spovedi a k sv. prijímaniu, sviatosť krstu, manželstva, birmovania a prvé sv. prijímanie počas trvania obmedzení

Informácie k sláveniu svätých omší od 06. mája 2020

Od 06. mája 2020 sú povolené verejné sväté omše, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam a za dodržiavania protiepidemických opatrení.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú od 06. mája 2020 povolené verejné bohoslužby pri dodržaní nasledovných podmienok:                                  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037

Sväté omše vo Farskom kostole Panny Márie a v Radoli sú vo zvyčajných dňoch a časoch.

Kostol sa bude otvárať len pol hodinu pred svätou omšou a prosíme o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.

Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel pre verejné bohoslužby. Do kostolov sa zmestí len obmedzený počet osôb a to iba na označené miesta na sedenie alebo státie; prosíme o pochopenie a ohľaduplnosť.

Konferencia biskupov Slovenska prosí osoby nad 65 rokov o zváženie účasti na svätých omšiach. Naďalej platí dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedele a prikázané sviatky.

Ak by sa našli ochotní ľudia pri usmerňovaní pri dverách pred svätými omšami a pre dezinfikovanie kostola, prosíme, aby ste sa prihlásili v sakristii. Ďakujeme za pochopenie a pomoc.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania pre výkon bohoslužieb pri dodržaní nasledovných podmienok:

vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách (v nedeľu o 07.30 hod.),

sväté prijímanie sa podáva iba na ruku, pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky (na sväté prijímanie prichádzame v 2 metrových rozostupoch, s rúškom na tvári),

vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

– tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),- pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Bližšie informácie na:                                                           https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200506022 a https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037

Ranné sväté omše v utorok – piatok o 06.30 hod. a v nedeľu o 09.00 hod. sú naďalej vysielané z Farského kostola Panny Márie. Pozrieť si ich môžete na: https://www.facebook.com/fpmknm

Príležitosť k svätej spovedi je v pondelok – sobotu pol hodinu pred svätými omšami.

Sväté prijímanie sa v tomto období podáva na ruku. Veriaci položí ľavú ruku na pravú (bez rukavíc!), kňaz položí Eucharistiu na ľavú ruku a veriaci ju pred kňazom pravou rukou prijme. (viď obrázok)

Sviatosti krstu a manželstva vysluhujeme, po dohode na Farskom úrade, s čo najmenším počtom osôb.

Prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania budú môcť byť v stanovených termínoch len ak budú povolené slávené verejné sväté omše s väčším počtom osôb. Aktuálne informácie budú zverejnené v oznamoch.

Pohrebné obrady sa môžu konať len za minimálneho počtu osôb (odporúča sa v exteriéri), bez prítomnosti tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia!

Ďakujeme za pochopenie.

© 2017 DP