Kontakt

Farnosť Panny Márie

Komenského 1157
024 01 Kysucké Nové Mesto
041/4213799
www.fpmknm.sk

facebook.com/fpmknm

pmknm@fara.sk

IČO: 42213321
DIČ: 2023126237
č. účtu: SK57 0200 0000 0041 0428 1351

Farár: Andrej Týleš

Kaplán: Michal Meliš

Úradné hodiny:


Cca pol hodiny po svätej omši.
V utorok, stredu, štvrtok a v piatok ráno (cca 07.15 – 07.45 hod.).
V pondelok, stredu a v piatok večer (cca 18.45 – 19.15 hod.).

© 2017 DP