Koncert

V nedeľu 11.02. 2018 sa v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie konal 14.ročník Koncertu zborovej tvorby. Sychravý deň nám hudbou a piesňami oslavujúcimi Boha a Jeho lásku spríjemnili 4 zbory – Detský zbor pri ZUŠ KNM, Zbor Bohom zvolaný, Shema, Učiteľský zbor pri ZUŠ KNM.

© 2017 DP