Autor: Farnosť Panny Marie

Modlitba k Panne Márii

Obraz Panny Márie s Kysuckým Novým Mestom

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva od 01. októbra 2020 platí:

Účasť na sv. omšiach je obmedzená na 50 osôb. Prosíme o rešpektovanie tohto pravidla a pokynov usporiadateľov. Taktiež prosíme o nezdržiavanie sa v areáli kostola počas sv. omše.

Rúška sú povinné v interiéri ako aj exteriéri areálu kostola.

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Sv. prijímanie sa podáva na ruku.

– Konferencia biskupov Slovenska udeľuje všeobecný dišpenz účasti na nedeľných bohoslužbách.

– Ranné sv. omše budú streamované na Facebook stránke farnosti utorok – piatok o 6.30 hod., v nedeľu o 10.30 hod.

https://www.facebook.com/fpmknm

V nedeľu budú sväté omše: Farský kostol Panny Márie v KNM: 06.30, 07.30, 09.00 a 10.30 hod., v Radoli 09.00 a 10.15 hod.

– Rizikové skupiny (starí a chorí) biskupi žiadajú, aby prenosy svätých omší sledovali z domu.

Ďakujeme za pochopenie.

Bližšie informácie na:  

(https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200916058)

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Príležitosť k svätej spovedi je v pondelok – sobotu pol hodinu pred svätými omšami.

Sväté prijímanie sa v tomto období podáva na ruku. Veriaci položí ľavú ruku na pravú (bez rukavíc!), kňaz položí Eucharistiu na ľavú ruku a veriaci ju pred kňazom pravou rukou prijme. (viď obrázok) vysvetlenie:  https://www.tvlux.sk/archiv/play/23653?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips

Ďakujeme za pochopenie.

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. V extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036

© 2017 DP