• Img 0
  • Img1
  • Img2
  • Img3

Sviatosť birmovania 2020

Spoločná sviatosť birmovania pre obidve farnosti Kysuckého Nového Mesta (pre prvý ročník stredných škôl) bude vo štvrtok 11. júna o 17.00 hod. pred Mestským úradom.

Stretnutie birmovancov Farnosti Panny Márie bude v sobotu 06. júna o 10.00 hod. vo Farskom kostole Panny Márie. Účasť je nutná!

Modlitba k Panne Márii

Obraz Panny Márie s Kysuckým Novým Mestom

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Informácie k sláveniu svätých omší od 06. mája 2020

Od 06. mája 2020 sú povolené verejné sväté omše, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam a za dodržiavania protiepidemických opatrení.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú od 06. mája 2020 povolené verejné bohoslužby pri dodržaní nasledovných podmienok:                                  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037

Sväté omše vo Farskom kostole Panny Márie a v Radoli sú vo zvyčajných dňoch a časoch.

Kostol sa bude otvárať len pol hodinu pred svätou omšou a prosíme o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.

Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel pre verejné bohoslužby. Do kostolov sa zmestí len obmedzený počet osôb a to iba na označené miesta na sedenie alebo státie; prosíme o pochopenie a ohľaduplnosť.

Konferencia biskupov Slovenska prosí osoby nad 65 rokov o zváženie účasti na svätých omšiach. Naďalej platí dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedele a prikázané sviatky.

Ak by sa našli ochotní ľudia pri usmerňovaní pri dverách pred svätými omšami a pre dezinfikovanie kostola, prosíme, aby ste sa prihlásili v sakristii. Ďakujeme za pochopenie a pomoc.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania pre výkon bohoslužieb pri dodržaní nasledovných podmienok:

vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách (v nedeľu o 07.30 hod.),

sväté prijímanie sa podáva iba na ruku, pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky (na sväté prijímanie prichádzame v 2 metrových rozostupoch, s rúškom na tvári),

vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

– tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),- pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Bližšie informácie na:                                                           https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200506022 a https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037

Ranné sväté omše v utorok – piatok o 06.30 hod. a v nedeľu o 09.00 hod. sú naďalej vysielané z Farského kostola Panny Márie. Pozrieť si ich môžete na: https://www.facebook.com/fpmknm

Príležitosť k svätej spovedi je v pondelok – sobotu pol hodinu pred svätými omšami.

Sväté prijímanie sa v tomto období podáva na ruku. Veriaci položí ľavú ruku na pravú (bez rukavíc!), kňaz položí Eucharistiu na ľavú ruku a veriaci ju pred kňazom pravou rukou prijme. (viď obrázok)

Sviatosti krstu a manželstva vysluhujeme, po dohode na Farskom úrade, s čo najmenším počtom osôb.

Prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania budú môcť byť v stanovených termínoch len ak budú povolené slávené verejné sväté omše s väčším počtom osôb. Aktuálne informácie budú zverejnené v oznamoch.

Pohrebné obrady sa môžu konať len za minimálneho počtu osôb (odporúča sa v exteriéri), bez prítomnosti tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia!

Ďakujeme za pochopenie.

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. V extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036

Koledníci u prezidenta SR

Prezident SR Andrej Kyska prijal v utorok 8.1. 2019 v Prezidentskom paláci koledníkov Dobrej noviny. Všetko dobré do Nového roka mu zaspievali a zavinšovali aj koledníci z nášho mesta „Pánove ovečky“. Návšteva v paláci bola symbolickou bodkou za 24. ročníkom Dobrej noviny.

Požehnanie kríža

V piatok 2.11. 2018 po slávení Eucharistie a po pobožnosti za duše v očistci, požehnal pán kaplán Martin Hruška obnovený kríž na cintoríne v Budatínskej Lehote.

Brigáda

Dňa 31.10. 2018 sme spoločnými silami spolu s birmovancami pohrabali lístie v okolí fary. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu skrášliť okolie fary a kostola.  

Letná brigáda

V sobotu (11.8. 2018) sme spojili užitočné s príjemným. Upratali sme priestory fary, okolia i skladovacích priestorov. Našli sme si čas aj na vzájomný rozhovor pri káve a malom pohostení, ktoré nám pripravil pán farár. Ďakujeme 🙂

  • 1
  • 2
© 2017 DP